Zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB)

Zpracováváme průkazy energetické náročnosti stávajících i projektovaných budov. U stávajících budov jsme schopni si opatřit potřebná vstupní data pro zpracování PENB. Jsme schopni navrhnout vhodná technická opatření v oblasti nakládání s energiemi (zateplení, termické solární kolektory a podobně), včetně návrhu měření a regulace pro systémy vytápění až do úrovně zadání pro zpracování software PLC.

int(1)

Novinky

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!