Projektování staveb

Projektujeme rodinné domy, přístavby, komunikace i drobné stavby včetně jejich odstraňování, například:

1999 2 rodinné domy ve Svojeticích

2000 2 rodinné domy ve Svojeticích, obytná ulice a dokumentace k územnímu řízení v Louňovicích

2002 2 Rodinné domy v Louňovicích, prodejna, dokumentace pro ÚŘ pro 13 rodinných domů

2003 Komunikace v Srbíně, rodinné domy v Nehvizdech a Svojeticích

2004 Drobné stavby, rodinné domy ve Svojeticích, Pacově a Doubravicích

2005 Rodinné domy v Mukařově a Říčanech, Zastávky MHD v Louňovicích

2006 Rodinné domy v Kostelci n.Č.l., Újezdu n.L. a Svojeticích, obslužná komunikace ve Svojeticích

2007 Rodinné domy ve Stříbrné Skalici, Tehovci a Louňovicích, dešťová kanalizace v Louňovicích a Mukařově

2008 Komerční stavby v Louňovicích, rodinné domy v Srbíně, Hrusici a Mukařově, drobné stavby

2009 Komerční stavby v Mnichovicích, rodinné domy v Louňovicích, Srbíně, Struhařově a Svojeticích, drobné stavby v Louňovicích

2010 Komerční stavby v Mnichovicích a Uhříněvsi, rodinné domy v Ondřejově, Mnichovicích, Svojeticích a Louňovicích

2011 Rodinné domy ve Svojeticích, Struhařově, Všechromech

2012 Drobné stavby, Rodinné domy ve Struhařově, Mnichovicích a Svojeticích

2013 Drobné stavby a rodinné domy v Kališti, Kozojedech, Svojeticích, Stránčicích a Senohrabech

2014 Drobné stavby a rodinné domy v Kališti, Louňovicích a Svojeticích

2015 Rodinné domy ve Svojeticích, Senohrabech a Struhařově

2016 Rodinné domy ve Všechromech a Svojeticích

2017 Drobné stavby a rodinné domy ve Svojeticích, Šestajovicích a Senohrabech

2018 Rodinný dům ve Svojeticích a Sedlčanech, projektové dokumentace k žádostem o dotaci "Dešťovka" a "Nová Zelená úsporám"

2019 Výrobní objekt Ondřejov u Prahy, Rekonstrukce a přístavba hospodářského stavení Střížov nad Malší, Drobné akce ve Svojeticích a Mnichovicích

2020 Drobné akce (přípojky vody a kanalizace ve Svojeticích, vodovodní řad), Kadeřnictví v Mukařově, PENB pro několik RD, Prováděcí dokumentace RD Chodov, Nástavba RD Mnichovice, Rekreační domek Svojetice a další akce

2021 Projekt revitalizace hřbitova Svojetice (kolumbárium, komunikace, parking, ošetření zeleně, rozptyl, celková vizualizace). Rodinný dům Sedlčany, Nízkoenergetický rodinný dům Kosova HORA, Nástavba rodinného domu Říčany, Rekonstrukce rekreačního domu Čerčany, Změny stavby před jejím dokončením (3x), Pasportizace a dodatečná povolení (8x), Přípojky, připojení pozemků a jiné drobné akce (11x), Rekreační domy ve Svojeticích a Mnichovicích (4x), Vestavba sanitárního zařízení s přečerpávací stanice, průkazy energetické náročnosti budovy, prováděcí dokumentace na rodinné domy (2x), zkapacitnění školky ve Svojeticích

2022 Prodejna potravin Ondřejov, Rekreační a rodinné domy Svojetice, Lendsedly, Mukařov, Struhařov, Pyšely, Mnichovice, Senohraby a Říčany. Drobné stavby (přípojky vody a kanalizace, připojení pozemku, dopravně inženýrská opatření). Vodovodní a kanalizační řady Svojetice. Profese pro RD v Českých Budějovicích.

2023 Prováděcí dokumentace 13 bytových jednotek Londýnská ulice (Praha), Stavební úpravy v Mateřské škole Svojetice. Rekreační a rodinné domy Struhařov, Pyšely, Kozojedy, Svojetice, Mnichovice. Připojení pozemku a areálové zpevněné plochy pro farmu Otice včetně inženýrských sítí. Vodovodní a kanalizační řady Svojetice. Hlukové studie a samostatné posudky. Zpracování dokumentace a žádostí pro NZÚ, Zpracování žádostí o dotaci FVe (4x) pro obce. Geotermální vrty pro tepelné čerpadlo, Nové studny a ověření stávajících studní. Domovní čistírny odpadních vod.

int(1)

Novinky

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!