Technický dozor

Zajištění výkonu TDI u většiny zprojektovaných akcí

Zajištění výkonu TDI na rekonstrukci luxusní vily v Dejvicích (Praha)

Zajištění přejímky bytů v Čakovicích (Praha)

Zajištění výkonu TDI na novostavbě luxusní vily v Tróji (Praha)

2019 Zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP na bytovém domě s luxusními byty na Vinohradech (Praha, akce 160mil.) 

2020 Zajištění výkonu TDI na rekonstrukci a přístavbě RD Chodov, opravy hřbitovní zdi Svojetice

2021 Zajištění TDI pro RD na Chodově, revitalizaci návsi ve Svojeticích, výměna střešního pláště školky ve Svojeticích

2022 Zajištění TDI pro drobné akce v obci Svojetice

2023 Zajištění TDI pro odstranění stavby v Louňovicích, zahájení výkonu TDI pro akci psychosomatického sanatoria Doubravčice (akce 300mil.)

int(1)

Novinky

uživatelský obsah - vždy jako poslední článek!!!